Welkom op de patiëntensite

Uw nieuwe heup-, knie- of schouderprothese

In Europa lijden meer dan 20 miljoen mensen aan een progressieve vorm van gewrichtsslijtage die hun mobiliteit en hun levenskwaliteit in uiteenlopende mate beperkt. De wetenschap en de geneeskunde hebben de laatste jaren een enorme vooruitgang geboekt op dit gebied. Het plaatsen van een kunstgewricht (prothese) is één van de meest uitgevoerde operaties.

Op deze website vindt u meer informatie over wat er vóór en na zo’n operatie belangrijk is. Deze patiëntenwebsite is bedoeld als aanvulling op de gesprekken met uw arts en om u te begeleiden op weg naar een nieuw heup-, knie- of schoudergewricht dat u het plezier van een actief en mobiel leven kan laten herwinnen.

Opgelet:
De informatie op deze patiëntenwebsite is algemeen van aard en is niet noodzakelijk voor iedere patiënt van toepassing. Raadpleeg de behandelend arts over de bijzondere omstandigheden, risico’s en beperkingen die in uw specifieke situatie van toepassing zijn.